Frequently asked questions

Hvor lang tid tar takstprosessen?


Hver sak er svært individuell, det er derfor utfordrende å estimere tid brukt på en takstprosess.
Hva er stegene i en takstprosess?


Stegene i en takstprosess er som følger: 1. Takstmann mottar bestilling på takst fra kunde (typisk forsikringsselskap) 2. Takstmann tar kontakt med objektets eier og avtaler tid for befaring 3. Takstmann gjennomfører befaring og skriver en rapport fra besiktigelsen 4. Takstmann leverer rapport til kunde/oppdragsgiver 5. Verksted blir valgt i samråd med kunde 6. Saken føres videre av kunde med konsultasjon fra takstmann
Hva skal jeg forberede før takstmann kommer?


1. Skaden må være meldt til selskapet 2. Skademelding bør være utfylt og oversendt selskapet 3. Objektet bør være lett tilgjengelig 4. Eventuelle kvitteringer/dokumentasjon for påkostninger utover normalt vedlikehold bør kunne fremlegges. 5. Historikk på service/vedlikehold bør kunne fremlegges
Hvilket ansvar hviler på eier når båt blir reparert utenfor sesong?


Eier må selv forestå vinterkonservering av motor, båt og tildekking som du vanligvis ville gjort ved vinteropplag.